SZOK™ 5.0

Informacje na temat zmiany aplikacji

Od 10 grudnia System Zarządzania Obrotem Kartami (SZOK™) służący do zamawiania kart członkowskich oraz dostarczający oficjalnych informacji statystycznych dotyczących liczby członków działa w oparciu o nową aplikację – SZOK™ 5.0

  • Aplikacja jest dostępna pod nowym adresem https://app.pzm.pl/szok/
  • O nadanie praw użytkownika proszę zwracać się:
  • Zachowana zostanie ciągłość danych z tym, że nie zostaną przeniesione dane dotyczące kart anulowanych .

Informacje szczegółowe

Twórca programu składa szczególne podziękowania Pani Małgorzacie Gryko z Biura Prezydialnego ZG oraz Panu Janowi Jędrzejko z ZO w Rzeszowie za wielki wkład w testowanie i opiniowanie nowej aplikacji.